23 duomenų svorio tyrimas


Pa­sau­lio sveika­tos organizaci­jos teigi­mu, nutuki­mas — di­džiausia ne­pri­pa­žin­ta vi­suo­me­nės svei­ka­tos problema, tu­rin­ti reikš­min­gą po­vei­kį ser­ga­mu­mui ir mir­tin­gu­mui vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ant­svo­ris ir nu­tu­ki­mas yra api­bū­di­na­mas kaip per­tek­li­nis rie­ba­lų su­si­kau­pi­mas, di­di­nan­tis li­gų ri­zi­ką. Su­au­gu­sių Lie­tu­vos žmo­nių gy­ven­se­nos ty­ri­mo duo­me­ni­mis, — m.

Mote­rų popu­liaci­jo­je di­des­nių poky­čių nenu­staty­ta. Lietu­vos mote­rų turė­jo antsvo­rio, o 19 proc. Moks­lei­vių gy­ven­se­nos tyrimo duomeni­mis, per dide­lio svo­rio vie­nuo­likme­čių ber­niu­kų Lietuvo­je bu­vo 16 proc. Viena šio leidinio autorių, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų instituto profesorė Janina Petkevičienė, paprašyta pakomentuoti plačiai feisbuke pasklidusią informaciją, paaiškino, kad jai sukurti buvo naudoti ir seni duomenys, pradedant aisiais, ir baigiant m.

Kūno sudėties analizės tyrimas. Kas tai?

Tirtos atsitiktinės Kauno gyventojų imtys, sudarytos iš gyventojų sąrašų. Taip pat duomenys iš dviejų nacionalinių mitybos tyrimų, kuriuos atliko Sveikatos ugdymo ir ligų prevencijos centras ir m. Petkevičienė sutiko, kad lietuviai, užlipę ant svarstykl ių, mato vis didesnius skaičius, tačiau pridūrė, kad Europoje — mes neišskirtiniai, juo labiau — pirmaujantys.

Nelabai mes skiriamės nuo kitų Europos valstybių. Tie kelių procentų skirtumai nelabai ką reiškia. Manau, visai nesvarbu, ar mes esame trečioje, ar ketvirtoje vietoje.

Tai tikrai visuotinė problema. Priežastys taip pat labai aiškios — nesveika mityba ir mažėjantis fizinis aktyvumas. Liūdniausia, kad vis daugiau nutukusių vaikų. Kodėl mums tai turėtų rūpėti? Progno­zuo­ja­ma, jei nutuki­mo pliti­mo tem­pai iš­liks to­kie patys, m.

Eu­ro­po­je žmo­nės gy­vens 2—6 me­tais trum­piau. Jau nekalbant apie su nutukimu susijusias ligas tokias kaip išeminės širdies ligos, II tipo diabetasskirtingų lokacijų vėžys.

Galima pamiršti KMI? Danijoje atlikto tyrimo rezultatai buvo paskelbti m. Taigi kyla klausimas, ar sveiku laikomas kūno masės indeksas KMI išties yra sveikas? Ir tai ne pirmas tyrimas, rodantis, kad keli papildomi kilogramai nėra taip jau blogai. Prieš leidžiantis į detales reikia pasakyti, kad šie rezultatai nereiškia, jog turėtumėte nustoti sportuoti, o rytus pradėti nuo porcijos ledų.

Kaip yra iš tikrųjų Dabar grįžkime prie realios situacijos. Tačiau m. Įrodymui, du pasaulio žemėlapiai, nuspalvinti pagal KMI kūno masės indeks ą.

Lietuva yra šią grafą nepatenka, tačiau oranžine spalva, kaip matyti, pažymėta didžioji Europos dalis. Programų daug, tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus Vyr. Jos teigimu, — m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras atliko suaugusiųjų Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo tyrimą angl.

Pagal tyrimo metu gautus duomenis aukšto intensyvumo fizinio aktyvumo grupei priklauso 50,1 proc. Lietuvos suaugusiųjų. Lyginant su — m. Todėl galima teigti, kad Lietuvos gyventojų bendrojo fizinio aktyvumo tendencija gerėja. Pašnekovė pabrėžė, kad siekiant tinkamai skatinti fizinį aktyvumą visose asmens gyvenimo veiklos srityse, Lietuvos Respublikoje vyksta ypač glaudus tarpinstitucinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas.

23 duomenų svorio tyrimas gali dbol deginti riebalus

Tėvams būti liekniems buvo lengviau ©  Shutterstock Nuo metų Sveikatos apsaugos ministerija vykdo Nevyriausybinių organizacijų toliau — NVOdalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas — skatinti NVO aktyviai dalyvauti įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės supratimą, gerinant visuomenės informavimą ir skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką ir kitas su sveikatos stiprinimu susijusias veiklos sritis.

Pažymėtina, kad dalis SAM finansuojamų projektų yra skirti fizinio aktyvumo skatinimui darbo vietose. Kiekvienais metais institucijos, pagal savo kompetenciją, rengia ir skleidžia fizinį aktyvumą ir sportavimą skatinančią socialinę informaciją, informaciją apie teigiamą fizinio aktyvumo bei sportavimo poveikį asmens sveikatai, teikia moksliškai pagrįstą informaciją su praktiniais patarimais. Tiesa, ar daugelis apie jas girdėjote, ar - dar daugiau - jomis vadovavotės? Galiausiai, T. Zabolotnajos teigimu, dar m.

Paaiškėjo, kodėl kai kurie žmonės valgo, ką nori, ir nepriauga svorio

Lietuvoje pradėtas kurti ir kas metai plečiamas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklas, kuris savivaldybėse vykdo visuomenės sveikatos stiprinimo ir gyventojų informavimo veiklą, organizuoja renginius sveikos mitybos, sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos temomis, atlieka sveikatos stebėseną, dirba vaikų ugdymo įstaigose.

Situacija prastėja kaime Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per pastaruosius devynerius metus 18 metų ir vyresnių vyrų vidutinis kūno masės indeksas KMI padidėjo nuo 25,7 m. Nutukusių moterų buvo daugiau nei vyrų atitinkamai 20 proc.

23 duomenų svorio tyrimas ar juoda kava verčia jus deginti riebalus

Tik 2 proc. Per mažas kūno svoris buvo būdingesnis jauniems žmonėms. Kas aštunta 13 proc.

Per didelis kūno svoris būdingas vyresnio amžiaus gyventojams. Sulaukę 35 metų ir vyresnio amžiaus jau 66 proc. Daugiausia moterų 76 proc. Nuo 75 metų amžiaus tokių gyventojų dalis mažėja — per didelį svorį turėjo 68 proc.

Per didelis kūno svoris pastebimas ir tarp jaunų žmonių. Didesnė dalis vyrų nei moterų iki 65 metų amžiaus turėjo per didelį kūno svorį, o kaip patikrinti svorio netekimas 65 metų amžiaus — atvirkščiai — moterų, turinčių per didelį svorį, buvo daugiau nei vyrų.

23 duomenų svorio tyrimas ar galite jausti, kada deginami riebalai

Per didelį kūno svorį turėjo didesnė kaimo 60 proc. Vyrų ir moterų kūno svorio ir išsilavinimo sąsajos skirtingos. Tarp skirtingo lygio išsilavinimo vyrų, turinčių per didelį 23 duomenų svorio tyrimas svorį, dalis buvo beveik vienoda. Tačiau tarp skirtingo lygio išsilavinimo moterų kūno svorio skirtumai reikšmingi.

Žemo lygio išsilavinimą turinčios moterys dažniau 64 proc. Nutukimą skatina netinkama mityba — m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais vykdė suaugusių 19—64 m. Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimą. Išvadose skelbiama, kad apskaičiavus ir įvertinus respondentų KMI nustatyta, kad normalaus kūno svorio buvo tik mažiau kaip pusė 43,6 proc.

Palyginus vyrų ir moterų KMI nustatyta, kad daugiau moterų negu vyrų buvo normalaus kūno svorio, tačiau daugiau vyrų negu moterų turi antsvorio, taip pat daugiau moterų negu vyrų gba svorio metimas arba nutukusios, arba nepakankamo kūno svorio. Taip pat leidinyje pabrėžiama, kad palyginę KMI pagal amžiaus grupes matome, kad tik du trečdaliai jaunesnių 19—34 m. Antsvorio taip pat turi 23 duomenų svorio tyrimas 40 proc.

Didėjant tiek vyrų, tiek moterų amžiui, mažėja normalaus kūno svorio ir daugėja antsvorio turinčių bei nutukusių asmenų.

Pergalė gėdingame reitinge: kriterijus, pagal kurį lenkiame postsovietines šalis

Šiuo metu yra pakankamai mokslinių įrodymų, kad netinkama mityba skatina nutukimą, lipidų apykaitos sutrikimus, didina lėtinių neinfekcinių ir kitų ligų riziką ir vis dažniau pripažįstama įprastu šių ligų rizikos veiksniu.

Tačiau nepaisant tiek PSO ir tarptautinių organizacijų, tiek valstybinių ir visuomeninių organizacijų, tiek specialistų ir visos visuomenės pastangų, kad mityba taptų sveika bei sveikatinanti ir padėtų mažinti antsvorio ir nutukimo bei lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą, pastaraisiais dešimtmečiais Europos šalyse atliktų gyventojų 23 duomenų svorio tyrimas tyrimų duomenys rodo blogėjančią gyventojų mitybos būklę.

Deja, ne išimtis ir Lietuvos gyventojų mityba, tai patvirtina ir — m. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad Lietuvos gyventojų pagrindiniai maisto produktų pasirinkimo kriterijai yra skonis 39,7 proc. Nors daržovių ir vaisių valgyti rekomenduojama 5 ir daugiau kartų per dieną ir jų per parą suvartoti ne mažiau kaip g, Lietuvos gyventojai jų vartoja nepakankamai: šviežių daržovių išskyrus bulves kasdien valgo tik kas trečias 30,8 proc.