Svorio netekimas Edmondas gerai, Rekomenduojame:


Edmundas Kazimieras ZAVADSKAS — tuo viskas pasakyta Prakilnų sveikinimo žodį jubiliato profesoriaus akademiko Edmundo Kazimiero Zavadsko jubiliejaus proga taria Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius, Metalinių ir medinių konstrukcijų katedros profesorius Alfonsas Daniūnas, sveikina prorektoriai ir universiteto kancleris [Gedimino Zemlicko nuotraukos] Gegužės ąją, žydint obelims, Vilniaus Gedimino technikos universitete iškilmingai paminėtos Lietuvos mokslų akademijos tikrojo nario profesoriaus habilituoto daktaro Edmundo Kazimiero Zavadsko osios gimimo metinės.

kaip numesti paskutinius užsispyrusius riebalus riebalų deginimo rezervuaro viršus

Šventė ne vien jubiliatui, bet ir daugeliui jo bičiulių, buvusių mokinių, bendradarbių ir bendražygių. Visi atėjusieji į iškilmę turėjo ką prisiminti, kone kiekvienas rado už ką tarti padėkos žodį jubiliatui, labai ryškiai ne vien šio universiteto, bet ir Lietuvos mokslo asmenybei.

Šio mokslininko ir mokslo organizatoriaus įvairiapusiškai veiklai įvertinti pakaktų ir vieno kriterijaus: prisiminkime, kokiai aukštajai mokyklai rektoriumi išrinktas E. Zavadskas ėmėsi vadovauti ir kokią perdavė į po jo atėjusiųjų rektorių Romualdo Ginevičiaus ir Alfonso Daniūno rankas. Skirtumas akivaizdus. Mykolo Romerio universiteto rektoriui svorio netekimas Edmondas gerai. Alvydui Pumpučiui kaip ir jubiliatui prof. Zavadskui teko įveikti panašų vadovavimo aukštajai mokyklai pertvarkų kelią  m.

Zavadskas buvo išrinktas Vilniaus inžinerinio statybos instituto rektoriumi, bet tų pačių metų spalį iš VISI reorganizuoja į Vilniaus technikos universitetą. Bet ir tai buvo tik tarpstotė. Zavadskas buvo lygiai šešerius metus. Likimas, o gal asmeninės savybės, geriausiai atliepusios to meto pokyčius, jam lėmė vadovauti net trims universitetams. Kaip begerbtume Statybos institutą ir statybininkus, akivaizdu, kad svorio netekimas Edmondas gerai buvusio VISI ir dabartinio VGTU yra didžiulis kokybinis skirtumas, nes svorio netekimas Edmondas gerai šis universitetas yra vienas iš labiausiai vertinamų Lietuvoje, o svarbiausius pertvarkos žingsnius iš tarybinės aukštojo mokslo sistemos į vakarietiškąją teko įveikti būtent pagrindiniam reorganizatoriui E.

Visa tai neturi būti pamiršta. Alfonsas Daniūnas pabrėžė jo plačią erudiciją ir įvairiapusišką veiklą, tuo pačiu suabejojo, kad būtų įmanoma sveikinimo žodyje bent trumpai išvardyti bent mažą dalį tų darbų. Rektorius apsistojo ties  m. Zavadskas buvo išrinktas rektoriumi — tada jam teko patirti didžiulių iššūkių. Reikšmingi pokyčiai Lietuvos žmonėms pasirinkusiems gyvenimą nepriklausomos valstybės sąlygomis, o tą nepriklausomybę dar reikėjo atkurti ir apginti.

Švietimo ir mokslo sistemai iškilo naujų reikalavimų, o prof. Zavadskas kaip tik ir buvo ta asmenybė, kurio pečiams teko didžiulių išbandymų svoris. Zavadskas kam nors galėjo patikti ar nepatikti, tačiau ne tik savajam universitetui, o ir šalies aukštajam mokslui jis padarė labai daug.

sveiki patarimai, kaip numesti riebalus ar epistanas padeda deginti riebalus

Daniūnas tvirtina, ir ne be pagrindo, kad Bolonijos procesas prasidėjo ne kur kitur, profilio svorio metimo franšizė Lietuvoje, E. Zavadsko vadovautame universitete, kur pirmiausia buvo įgyvendinta dvipakopė studijų sistema. Nuo savęs pridursime, kad tos drąsios inovacijos buvo įgyvendinamos tuo metu, kai iš politikų lūpų nuolat girdėjome kritiką Lietuvos universitetų adresu: kokios tai esančios stagnacijos tvirtovės, kaip priešinamasi reformoms, naujovėms ir pan.

Edmundą Kazimierą Zavadską sveikina Vilniaus Gedimino technikos universiteto dekanai, prakalbą sako Mechanikos fakulteto dekanas prof. Algirdas Vaclovas Valiulis Lengvų laikų nebūna, bet sunkiausi reformų metai. Tai nebuvo vien iškabų perkabinėjimo metas, kadangi reikėjo iš vienpakopės studijų sistemos pereiti prie dvipakopės — bakalauro ir magistro studijų.

Nuorodos kopijavimas

VGTU tą padarė pirmasis iš Lietuvos universitetų, o tai geriausiai charakterizuoja ir buvusį rektorių, kurio žvilgsnis visą laiką buvo nukreiptas į ateitį, nors kaip reta jis atidus mokslo ir kultūros paveldui, mokslininkų nueitam keliui, vadinasi, moka vertinti mokslo istoriją.

Jeigu kas mano, kad lengva ranka Technikos universitetui skyrė pastatus, be kurių šiandien šį universitetą sunku įsivaizduoti, tai labai klysta. Daug lengviau lig tol naudotų pastatų galima buvo netekti. LR Restitucijos aktas įpareigojo vienuolijoms ar kitiems savininkams grąžinti jų buvusius statinius, bet universitetui kompensuoti kitais pastatais neskubėta.

Paskutinė Everesto riba: gyvenimas be deguonies - Mokslo ir technologijų pasaulis

Susikirto įvairūs interesai, kai kuriuos pastatus planuota privatizuoti, tad universiteto rektoriui teko ne juokais susiimti su interesų grupėmis. Zavadsko įveiktų etapų, nes jis visada buvo ir liko pirmiausia inžinierius ir mokslininkas. Gal todėl jam paprasčiau buvo suvokti ir įgyvendinti pertvarkas, kurios šiame universitete buvo diegiamos ne vien dėl užburiančio žodžio reforma kas dažnai jaučiama skardžiabalsių politikų blaškymesibet gerai jaučiant laiko vėjus ir iš vidaus suvokiant mokslinės veiklos specifiką, būtinybę nuolat tobulinti studijų sistemą.

Reforma ne dėl reformos, bet pažangos labui. Lyg ir trivialus dalykas, kiekvieno protaujančiojo tarsi savaime suvokiamas, bet kaip tos subtilios ribos nepažeisti, kai tenka susidurti su konkrečiais žmonėmis, kartais gal kiek kitaip suvokiančius konkrečius pokyčius?

Edmundas Kazimieras ZAVADSKAS – tuo viskas pasakyta – Mokslo Lietuva

Zavadskui, regis, pavykdavo nepriskaldyti malkų, kai skiedros lekia į šalis, o nauda abejotina. Inžinieriaus mąstymas padėdavo rasti optimalius sprendimus. Tik dar vieną dalyką reikia turėti galvoje: norint būti geru rektoriumi maža būti geru inžinieriumi, ar net ir labai geru mokslininku. Labai svarbu jausti realaus laiko tėkmę ir turėti ateities viziją. Bendraminčiai, daug metų žengę drauge — profesoriai Edmundas Kazimieras Zavadskas ir Algimantas Nakas Profesinėje inžinieriaus statybininko veikloje E.

Zavadskas susidomėjo matematiniais metodais ir tai, ko gero, buvo didis jo sėkmės laidas ne tik inžinerinėje, bet ir mokslinėje veikloje.

pašalinti pridėtinį cukrų mesti svorį kofeinas sveikatai naudingas svorio metimas

Operacijų tyrimų metodų taikymas statybų technologijoje, vadyboje ir kitose srityse E. Zavadską išvedė į labai plačius ir perspektyvius tyrimų laukus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Vertinant mokslininko veiklą labai svarbu pripažinimas, jam suteikti moksliniai laipsniai ir vardai, apdovanojimai, bet dar svarbiau moksle nutiestas kelias ir išugdyti mokiniai, tos krypties darbų tęsėjai. Zavads-kui pavyko išsiugdyti išties patikimą pamainą, jam vadovaujant apgintos 34 mokslų daktaro disertacijos, keturi buvę profesoriaus doktorantai jau patys tituluojami profesoriais.

Jeigu prie padėti mano dukrai numesti svorio skaičių pridėtume jo mokinių mokinius, jo darbų tęsėjus, tai gautume apie 60 mokslininkų, kurie priklauso E. Zavadsko sukurtai ir išplėtotai mokslinei daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų taikymo technologijos moksluose mokyklai.

Charakterį užgrūdino Užpoliarė Jei tektų išskirti charakterį formavusius Jubiliato gyvenimo įvykius, reikėtų pradėti nuo ankstyvos vaikystės. Gimė  m. Tėvas Kazimieras Zavadskas buvo gaisrininkas, bet okupacinei sovietų valdžiai užkliuvo kitkas.

Nepriklausomos Lietuvos laikais jis buvo puskarininkis, saugojo Lietuvos valstybinę sieną.

Matyt, to pakako, kad  m. Į lietuvius vyrus žiūrėjo kaip į potencia-lius partizanus, pasipriešinimo kovų dalyvius. Santvarkos nežmoniškumą liudija ir faktas, kad keletą metų tėvas — be kaltės kaltasis — neturėjo teisės rašyti laiškų savo šeimai, tad Lietuvoje likusi žmona Genovaitė ir sūnus Edmundas Kazimieras nieko apie jį nežinojo. Sužinojo vėliau iš lakoniškų laiškų eilučių ir tų pačių cenzūros išbraukytų.

Pranešti klaidą

Mirus J. Stalinui tėvas parašė laišką, kuriame kvietė žmoną su sūnumi atvykti gyventi į Vorkutą, mat tada kalinį paleistų iš barako, su šeima galėtų įsikurti gyvenvietėje. Taip tris klases baigęs būsimasis profesorius su mama atsidūrė už poliarinio rato, iš pradžių ir už spygliuotos vielos, bet tai truko neilgai. Tėvas tada buvo statybininkų brigadininkas, tad greit gavo vieno kambario butuką Jun Jaga gyvenvietėje. Keli mėnesiai prabėgo, atėjo raštas, kad Kazimierui Zavadskui teistumas ir teisių apribojimas panaikintas kaip nekaltai nuteistam ir ištremtam, tad jis galįs vykti kur nori, net į Vilnių.

25 svorio metimo patarimai saugūs lieknėjimo būdai

Tik kas tame Vilniuje jų šeimos laukė, kur dėsies sugrįžęs? Tėvai pasitarę ryžosi dar kiek padirbėti Vorkutoje, užsidirbti būsimam namukui ar butukui, ir sugrįžti. Tik pamėgink užsidirbti, kai vos erių tėvas šiaurės akmens anglių kasyklose jau praradęs sveikatą, antros grupės invalidas — šią netektį plačioji tėvynė jam kompensavo 30 rublių pensija.

Tėvas įsidarbino lengvesniame darbe, mama — virtuvės darbininke, ir taip ketverius metus bandė užsitikrinti būsimą gyvenimą Lietuvoje.

numesti svorio kosmopolitas numesti svorio ir sveikai gyventi

O kaip Edmundas Kazimieras? Ko gero, tie metai jam buvo charakterio grūdinimo metas. Jun Jaga gyvenvietėje jokios mokyklos nebuvo, tiesa, ir pradinukų buvo tik bene šeši represuotųjų vaikai, o vietinei valdžiai kam čia dar vienas rūpestis dėl mokyk-lėlės. Tėvų pastangos buvo perniek, tad vaikams mokytis liko vienintelė galimybė — Vorkutoje. Mokinukams tai reiškė tikrą kryžiaus kelią: keltis 6 val.

Atgal tas pats maršrutas, kuris prasidėjęs 6-tą ryto baigdavosi 19 valandą vakaro. Vorkutoje pirmas sniegas iškrinta rugsėjo pradžioje, o svorio metimo akademija ir sniego pūgos mažai ką bendro turi su Lietuvos žiema.

Edmundo Kazimiero charakteris grūdinosi ne vien fiziniuose išbandymuose. Atvykęs į Vorkutos mokyklą staiga išgirdo, kad tris mokyklos klases baigęs Lietuvoje, Vorkutoje turės vėl kartoti trečios klasės kursą.

Mat Lietuvoje lietuviukai vidurinėje mokykloje mokėsi 11 metų, o Rusijoje — 10 metų. Svorio netekimas Edmondas gerai, lietuviukas neištemps pažangesnės rusiškos mokymo sistemos, tuo labiau, kad su rusų kalba buvo visiškai prastai. Bet tai buvo ir proga pasireikšti vaikinuko charakteriui, kuris pasipriešino mokyklos direktoriui: ne, jis baigęs tris klases, todėl mokysis ketvirtoje klasėje, pasivys bendraklasius.

Direktorių pavyko įtikinti, kad vieną ketvirtį leistų mokytis ketvirtoje klasėje, jei pasivys bendraklasius, tai galės tęsti mokslus. Galima tik įsivaizduoti, vaikinuko užsispyrimą ir nenorą nusileisti, nes jam jokių nuolaidų niekas nedarė. Jau po pirmo ketvirčio iš rusų kalbos gavo 3 pagal penkiabalę sistemąir tai jam buvo indulgencija tęsti mokslą ketvirtoje klasėje. Kai girdime vaitojimus, kad Lietuvoje gyvenantiems lenkų tautybės vaikams neįmanoma gerai išmokti lietuvių kalbos, egzaminas jiems turįs būti palengvintas, galima tiems politikieriams išleisti parankinę Edmundo Kazimiero Zavadsko svorio netekimas Edmondas gerai.

O gal pakaktų ir šių mūsų pateiktų glaustų žinių. Dar pridursime, kad per ketverius gyvenimo Rusijos šiaurėje metus būsimajam mokslininkui tik svorio netekimas Edmondas gerai buvo tekę valgyti atvežtų bulvių, nes šviežių daržovių išvis nebuvo, tekdavo valgyti džiovintas bulves, morkas, burokėlius. Dėl vitaminų stygiaus vaikams skaudėdavo dantis, suaugusieji jų anksti netekdavo.

Taigi jei mūsų mieli bendrapiliečiai apie visa tai gerai pagalvotų, tai neliktų daugelio nesusipratimų mūsų tautų santykiuose. Tarsi kalbėtume ne apie vieną, o kelis asmenis Nedėstysime smulkiai apie Edmundo Kazimieros kelius į mokslus gimtojoje Lietuvoje, kurie taip pat buvo ne visada lygūs, o kartais ir labai nelengvi. Apie tai esame rašę prieš tai buvusių jubiliejų progomis.